Privacy Policy2016-10-30T00:25:13+01:00

star_title Privacy star_title

Petit Victor neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt op onze website gaan en de meeste informatie over ons bedrijf, producten en diensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen. Als u via onze website producten wenst aan te kopen, hebben wij echter enkele persoonsgegevens van u nodig. In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen.

Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen (desktops, laptops, openbare internetconsoles en mobiele toestellen). Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de indirecte aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, gelieve Petit Victor een mail te sturen: info@petitvictor.be

Privacy Beleid

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Op bepaalde pagina’s van deze website verzamelt Petit Victor persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Loginnaam
 • Wachtwoord

Petit Victor verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens wanneer: 

 • U zich registreert als nieuw klant of aanmeldt als bestaande klant;
 • Indien u producten wenst aan te kopen;
 • U inschrijft op een nieuwsbrief;
 • U deelneemt aan een wedstrijd of andere promotieactie;
 • U vragenlijsten invult;
 • U een klacht indient of om informatie vraagt;

Deze informatie gebruiken wij om: 

 • De inhoud van onze website te verbeteren
 • U later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

Het gebruik van cookies

Petit Victor tracht voortdurend de ervaring van de gebruikers te verbeteren. Daarom maakt onze website gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes tekstbestanden die naar uw browser gestuurd worden zodat we terugkomende gebruikers kunnen identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u uzelf voortdurend kenbaar moet maken en staat ons toe om u een persoonlijke versie van onze website aan te bieden. 
Het staat u vrij om uw computer zodanig in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van onze website niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen. Mocht dit het geval zijn, vragen wij u met ons contact op te nemen via info@petitvictor.be zodat wij alsnog uw bestelling kunnen invoeren.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingsmethoden die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Communicatie per post

Als u uw postadres via het web meedeelt, zullen wij dit alleen gebruiken om informatie of bestellingen te bezorgen die u hebt aangevraagd. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in ons bestand.

Communicatie via telefoon

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, zullen wij u alleen telefonisch of via tekstbericht contacteren als dit nodig is om u te informeren over vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Communicatie via e-mail

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kunt u via e-mail gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor de expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en uw e-mailadres meegedeeld hebt.

Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via info@petitvictor.be . In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en adres (correct gespeld) mee te delen.

Nieuwsbrief

Op de homepagina of elders op de website kan u gevraagd worden om mee te delen of u bepaalde informatie via mail wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat Petit Victor uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten, promotieactiviteiten en solden. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent, mogen wij u via mail informatie verstrekken. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan u steeds gebruik maken van de uitstapfunctie. 

Minderjarigen

Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. 

Ons contacteren in verband met ons privacy beleid? 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres.
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u ons contacteren op onderstaand adres/contactgegevens:

Melissa De Coster
De Ast 8 (enkel op afspraak)
8750 Wingene
E: info@petitvictor.be
T: 0472/63.31.67